5 thg 7, 2012

SHB sở hữu 78% vốn điều lệ của thủy sản Bình An


Sau khi sáp nhập với Habubank, SHB đã trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty thủy sản Bình An, với 78% vốn điều lệ. Do đó, nhà băng này muốn chủ trì việc tái cơ cấu công ty.

Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính, đầu tháng 6 vừa qua, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã đề xuất với UBND TP Cần Thơ tham gia mua nợ, xử lý tài chính và tái cấu trúc Công ty Thủy sản Bình An (Bianfishco). Trong văn bản gửi UBND TP Cần Thơ, SHB nêu rõ, ngân hàng này đã trở thành cổ đông lớn của Bianfishco sau khi sáp nhập với Habubank.
Kết quả kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y) về soát xét hoạt động của Habubank cho thấy, ngân hàng này đã góp nhiều vốn vào Bianfishco. Cụ thể, 80 tỷ đồng dưới hình thức mua 5 triệu cổ phiếu giá 16.000 đồng/cổ phiếu; 125 tỷ đồng mua có kỳ hạn 25 triệu cổ phiếu Bianfishco; 62 tỷ đồng ủy thác đầu tư mua 9 triệu cổ phiếu Bianfishco.
Tính đến 29/2, tổng số cổ phiếu Habubank nắm giữ là 39 triệu, trị giá 267 tỷ đồng, tương đương 78%/vốn điều lệ của Bianfishco.
Với lợi thế là cổ đông lớn, lại có tiềm lực về tài chính và có kinh nghiệm trong vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp, SHB muốn được là đầu mối chủ trì tổ chức triển khai tái cấu trúc toàn bộ hoạt động của Bianfishco, bao gồm cả thu xếp tài chính.
Sau khi nhận được văn bản của SHB, UBND TP Cần Thơ đã có công văn báo cáo và xin ý kiến của Thủ tướng. Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản trả lời. Theo đó, Bộ Tài chính thống nhất để SHB tham gia tái cơ cấu Bianfishco. Việc tái cơ cấu sẽ tạo điều kiện cho Bianfishco sớm ổn định sản xuất, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động, của nông dân và các bên liên quan.
Ngoài ra, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thuộc Bộ Tài chính đang phối hợp với Bianfishco và một số chủ nợ để xây dựng phương án tái cơ cấu. Do đó, Bộ đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng để DATC và SHB phối hợp cùng các chủ nợ nghiên cứu, thống nhất phương án tái cơ cấu.
Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng rằng liệu SHB có được chấp thuận chủ trì trong việc tái cơ cấu Bianfishco hay không.
Theo:zing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét