18 thg 7, 2012

Kiến nghị công bố tài sản


Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (PCTN - sửa đổi) vừa được công khai để lấy ý kiến đóng góp từ các bộ ngành. Theo dự thảo này, có ba phương án sửa đổi quy định hiện nay về Ban chỉ đạo trung ương về PCTN.

Để thực hiện kết luận mới đây của Trung ương Đảng, ban soạn thảo Luật PCTN (sửa đổi) đưa ra ba phương án. Theo đó, phương án thứ nhất xác định rõ Ban Chỉ đạo trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng bí thư đứng đầu, Ban Nội chính trung ương là cơ quan thường trực. Phương án thứ hai chỉ quy định trách nhiệm của Ban chỉ đạo trung ương về PCTN trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động PCTN trong phạm vi cả nước, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về PCTN. Phương án thứ ba xác định Ban Chỉ đạo trung ương về PCTN là cơ quan của Đảng, cho nên luật sửa đổi sẽ không quy định về việc thành lập, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của cơ quan này.


Theo dự thảo luật, khi kê khai tài sản, thu nhập mà có sự biến động tăng thêm từ 100 triệu đồng trở lên, người kê khai phải giải trình nguồn gốc. Người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm một cách hợp lý sẽ bị xử lý kỷ luật. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân kê khai tài sản không trung thực sẽ bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử; người được dự kiến bổ nhiệm, phê chuẩn nhưng kê khai tài sản không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn vào chức vụ dự kiến.

Dự thảo luật cũng quy định bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết tại trụ sở làm việc.

Liên quan đến việc bảo vệ tính mạng người tố cáo tham nhũng, dự thảo luật quy định người tố cáo, người thân của người tố cáo về hành vi tham nhũng được Nhà nước bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, uy tín, nhân phẩm, vị trí công tác, việc làm và các quyền nhân thân khác.

Nguồn: TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét