25 thg 7, 2012

Chính phủ ứng 30.000 tỷ đồng để đảm bảo tiến độ các dự án


Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý ứng trước 30.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch 2013 và vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2013 - 2015.

"Kể từ khi thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP từ năm ngoái cho đến nay, để thắt chặt đầu tư công nhằm kiềm chế lạm phát, Chính phủ đã không cho phép ứng trước vốn kế hoạch của năm sau nhưng vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc ứng vốn", ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết.
Nguồn vốn ứng trước sẽ được đầu tư cho các lĩnh vực trọng yếu
Tổng số vốn ứng trước sẽ khoảng 30.000 tỷ đồng theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, vốn ứng trước từ ngân sách Trung ương là 15.000 tỷ đồng, tập trung cho các dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế và vốn đối ứng cho các dự án ODA (khoảng 5.000 tỷ đồng). Khoản ứng trước này chỉ dành cho các bộ, ngành Trung ương, không dành cho địa phương.

Đối với khoản vốn ứng trước từ trái phiếu Chính phủ, cũng khoảng 15.000 tỷ đồng, dành cho các dự án thuộc danh mục đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015, dành để ưu tiên hàng đầu cho các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng rồi, nhưng chưa có vốn để thanh toán; các dự án sẽ hoàn thành trong năm 2012; và các dự án có thể sẽ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2013.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc ứng trước này phải được thực hiện trong quý III/2012 để đảm bảo các dự án hoàn thành theo đúng tiến độ quy định.

Nguồn: Infonet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét