27 thg 7, 2012

Tranh biếm họa về Tàu Khựa những năm 79 (Phần 1)


1 nhận xét: