18 thg 5, 2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt danh mục dự án quản lý thiên tai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt khung chính sách tái định cư của Dự án "Quản lý thiên tai" (VN - Haz) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Được biết, dự án "Quản lý thiên tai" là dự án tiếp nối dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được thực hiện ở một số tỉnh miền Trung từ năm 2005 đến 2010.

Mục tiêu chính của dự án "Quản lý thiên tai" là hỗ trợ triển khai chiến lược phòng tránh ứng phó giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam bằng cách tăng cường khả năng phòng tránh, ứng phó thiên tai từ các giải pháp công trình và phi công trình.

Dự án được thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng. Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm từ năm 2012 đến 2016.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện Khung chính sách tái định cư theo đúng nội dung đã phê duyệt.

Riêng về phần vốn đối ứng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể và thống nhất với Bộ Tài chính về nguồn và kinh phí đối ứng cho dự án theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh văn kiện Dự án và tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt danh mục dự án quản lý thiên tai
* Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng danh mục dự án hợp tác phát triển với Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2015 phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, xây dựng phương án thành lập từng nhóm dự án cụ thể để cải tiến phương thức triển khai thực hiện (tổ chức đấu thầu chung) đối với các dự án vay vốn ưu đãi quy mô nhỏ thuộc các lĩnh vực y tế, dạy nghề, môi trường...trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các đề xuất dự án đã trao đổi với Hàn Quốc (đường dẫn cầu Vàm Cống, vốn bổ sung tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi...), thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với phía Hàn Quốc đưa vào kế hoạch tài trợ ngay trong năm 2012.

Nguồn: Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét