Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Đại Quang
Trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Họ và tên: Trần Đại Quang
Sinh ngày: 12/10/1956.
Quê quán: Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Dân tộc: Kinh.
Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/7/1980.
Trình độ học vấn: Phó giáo sư-Tiến sỹ Luật.
Lý luận chính trị: Cao cấp.
Tóm tắt quá trình công tác
- Tháng 7/1972: Tham gia cách mạng.
- Trước năm 2006: Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.
- Tháng 4/2006: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.
- Tháng 4/2006: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2006-2010.
- Tháng 4/2007: Được thăng hàm Trung tướng.
- Tháng 1/2011: Trung tướng Trần Đại Quang được Bầu vào Bộ Chính trị.
- Tháng 8/2011: Trung tướng Trần Đại Quang được Chủ Tịch nước ký  Quyết định số 1240/QĐ-CTN bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công An.
-Ngày 03/08/2011: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định số 1240/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.
- Chiều 5/12/2011, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã công bố thăng cấm bậc hàm Thượng tướng cho Bộ trưởng Trần Đại Quang.

Nguồn: www.trandaiquang.net (Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang).