8 thg 3, 2012

Cù Trọng Xoay xoắn xăng tăng giá

Nghe đồn sang tháng giá xăng lại tăng - Xăng mà tăng nữa cứ mặc mẹ xăng :))


Nguồn: http://www.youtube.com/user/thongtindachieu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét