2 thg 4, 2012

Phí giao thông chưa thu trong năm nay

Chiều 1/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, vấn đề được đông đảo báo chí quan tâm là việc đề xuất thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ và phí lưu hành xe vào thành phố giờ cao điểm theo đề xuất của Bộ GTVT.
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tại buổi họp báo
 Đề án thu phí mới dừng ở mức đề xuất
Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ và phí lưu hành xe vào thành phố giờ cao điểm.
Nhấn mạnh vấn đề này, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, Thủ tướng Chính phủ nhận thấy về 2 loại phí (phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ và phí lưu hành xe vào thành phố giờ cao điểm) liên quan đến rất nhiều người dân nên đã giao các bộ ngành có ý kiến cụ thể. Trong đó, đặc biệt lưu ý phải phân tích rất kỹ mục đích, nội dung, đánh giá được những tác động đến người dân và nền kinh tế, từ đó đưa ra những luận cứ khoa học, sát thực tiễn để trình Thủ tướng trước khi trình Chính phủ xem xét. Từ đó, Chính phủ mới quyết định trình Quốc hội.
Hiện nay vấn đề này mới dừng ở mức Bộ GTVT đề xuất, các bộ, ngành đang xem xét có ý kiến sau đó mới tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.
Trước những ý kiến từ dư luận, báo chí cũng như đông đảo người dân trong xã hội thời gian qua, về đề xuất thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ và phí lưu hành xe vào thành phố giờ cao điểm, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, khi đề xuất 2 loại phí này, Bộ GTVT đã cứ vào Nghị quyết số 21 của QH 29/11/2011 về chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội cũng như Nghị quyết số 13 của Hội nghị Trung ương 4. Theo đó,  nhấn mạnh đến công tác phát triển kết cấu hạ tầng vừa là sự nghiệp chung vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của toàn xã hội, mọi người dân đều có nghĩa vụ tham gia, đồng thời có việc sửa đổi bổ sung các quy định về thuế, giá, phí, lệ phí, nhượng quyền để tăng tính thương mại của dự án và sự đóng góp của người sử dụng hạ tầng giao thông.
Chính phủ cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương xây dựng đề án về thu phí hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí phương tiện cá nhân vào trung tâm thành phố giờ cao điểm. Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an… dự thảo, xây dựng đề án. Trong đó có tiếp thu ý kiến của nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Chưa thu 2 loại phí trong năm 2012
Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định chưa thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ và phí lưu hành xe vào thành phố giờ cao điểm trong năm nay vì cần phải có quy trình, thời gian nhất định. Trong Đề án của Bộ GTVT cũng chưa đề xuất thời điểm thu phí.
Tuy nhiên, về đối tượng thu phí, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, chỉ thu đối với ô tô là xe cá nhân (khoảng 600 nghìn xe) ; đối với xe máy, chỉ thu ở 5 thành phố là: Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng. Theo đó, cũng chỉ thu nội đô, riêng những đối tượng nghèo được miễn. Việc thu phí xe máy sẽ được HĐND các TP quyết định về mức thu.
Đối với thu phí ô tô cá nhân, Bộ trưởng cho biết, trước những ý kiến phản hồi của người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đề án đã chỉnh sửa mức thu dự kiến linh hoạt, chia nhỏ, áp từ 10 triệu đồng/năm cho xe có phân khối từ 1 chấm (1.) trở xuống, từ trên 1-1,5 chấm mức 15 triệu đồng, trên 1,5 – 2 chấm là 20 triệu đồng, trên 2-2,5 chấm là 25 triệu đồng. Số thu này (dự kiến thu được từ 12.000-15.000 tỷ đồng) sử dụng cho đầu tư hạ tầng giao thông.
Về việc xây dựng, triển khai đề án, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, quy trình soạn thảo đề án là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, chỉ khi Đảng, Chính phủ, Quốc hội chấp thuận mới triển khai đề án.
Việc thực hiện các đề án về giao thông nói chung phải đi liền với tất cả các giải pháp tổng thể đồng bộ về quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thể chế chính sách, các giải pháp cụ thể.
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, hiện nay đề án về 2 loại phí này đã trình Chính phủ xem xét cụ thể và sẽ báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy trình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét