18 thg 4, 2012

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Cảnh sát phòng, chống tội phạm phải gương mẫu quán triệt Nghị quyết TW 4

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm phải gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết TW 4; đồng thời chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phục vụ có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị.
 Ngày 17/4, Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Tổng cục và các báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 4; Chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết; Quy định của BCH Trung ương và Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI)… Kế hoạch triển khai thực hiện; hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình; hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết TW 4 trong Đảng bộ Tổng cục; kế hoạch thực hiện Nghị quyết 123 NQ/ĐUTC về lãnh đạo đổi mới, kiện toàn nâng cao chất lượng công tác cán bộ và công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục năm 2012…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm phải gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết TW 4; đồng thời chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phục vụ có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, tổng thể, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ trực tiếp làm công tác phòng ngừa và điều tra tội phạm, nhằm nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Tổng cục và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn được nhiều sai phạm trong điều tra, xử lý các vụ án…
Mỗi cán bộ đảng viên phải tự soi mình, phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của bản thân, đồng thời phải tham gia nhận xét, đánh giá người khác; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, tiêu cực cũng như phải biết tự bảo vệ mình trước những tấn công, đả kích, bôi nhọ của các thế lực thù địch. Trong chỉ đạo phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị mình. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát… Lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của quần chúng; cải tiến, đổi mới lề lối làm việc sao cho gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng Công an…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét